Energie

 

     

De energiepartner van Milvus is Jan Jaeken. Hij is eveneens de voorzitter van Smart Grid Flanders, het bedrijvennetwerk met meer dan 80 grote en kleine ondernemingen die volop inzetten op de energietransitie in Vlaanderen en Europa.

Vanuit zijn senior management-ervaring adviseert of leidt Jan ondernemingen bij het opstarten van hun Benelux-activiteiten. Die zijn vaak energiegerelateerd. Scherp strategisch inzicht wordt vertaald naar een concreet business plan en mede geïmplementeerd. Zijn benadering is sterk hands-on georiënteerd.

Op dit ogenblik rolt Jan Jaeken voor de Stad Antwerpen het ambitieuze businessmodel "Samen Klimaatactief" uit. Daarmee wil de Stad de CO2-emissies in kantoren, lichte industrie en retail drastisch verminderen. Antwerpen heeft immers het Burgemeestersconvenant ondertekend: -20% CO2 tegen 2020! Vijftig bedrijven en organisaties hebben aan het business plan meegewerkt. Via een publieke tender heeft de Stad Milvus uitgekozen wegens strategisch inzicht en ondernemingservaring met start-ups.

Dank zij het uitgebreide netwerk van Jan worden snel de juiste  entrepreneurial medewerkers voor de klanten van Milvus gevonden.

Milvus werkt vaak onder de radar voor de top consultancies en grote internationale investeringsfondsen. We geven onze mening over opportuniteiten in de energiesector maar identificeren ook obstakels en uitdagingen en hoe die concreet aan te pakken.

Jan Jaeken coacht geregeld jonge managers in hun ontwikkelingsproces en fungeert als klankbord.

Milvus stelt een bijzonder uitgebreid maar vooral effectief persoonlijk netwerk ter beschikking van zijn opdrachtgevers. Klanten van Milvus weten dat aspect bijzonder te waarderen, vooral in België waar informele contacten essentieel zijn om succes te oogsten.

Om internationale cliënten nog beter te ondersteunen, maakt Milvus als partner deel uit van DataCon, het bekende Duitse energie-advieskantoor dat is gespecialiseerd in de Energiewende, E-Mobility en grid codes. Milvus en Datacon vertalen samen de do's/dont's van de Energiewende naar de Benelux.

Jan is ook een BREEAM Certified International Assessor van BRE (Watford, UK) zelf. Daardoor kan hij de steeds belangrijker wordende link tussen de energiewereld en de bouw- en vastgoedsector leggen.

Milvus coördineert ook ISO50001-implementaties.