Energie

 

Jan Jaeken is de energiepartner van Milvus. Hij is eveneens de voorzitter van FLUX50, voorheen Smart Grid Flanders, de nieuwe speerpuntcluster van de Vlaamse Regering. Flux50 begeleidt meer dan 100 grote en kleine leden-ondernemingen die volop energietransitieprojecten in Vlaanderen en Europa uitbouwen.

Op dit ogenblik rolt Jan Jaeken in gans Vlaanderen het ambitieuze businessmodel "Samen Klimaatactief" van Stad Antwerpen uit. Daarmee wil de Stad de CO2-emissies in voornamelijk kantoren, lichte industrie, retail en zorg drastisch verminderen, cfr. het Burgemeestersconvenant. Veertig bedrijven en organisaties hebben aan het business plan meegewerkt. Via een publieke tender heeft de Stad Milvus uitgekozen wegens strategisch inzicht en ondernemingservaring met start-ups.

Daarnaast adviseert of leidt Jan ondernemingen bij het opstarten van hun Benelux-activiteiten. Die zijn vaak energiegerelateerd. Scherp strategisch inzicht wordt vertaald naar een concreet business plan en mede geïmplementeerd. Zijn benadering is sterk hands-on georiënteerd.Milvus werkt vaak onder de radar voor de top consultancies en grote internationale investeringsfondsen. We geven onze mening over opportuniteiten in de energiesector maar identificeren ook obstakels en uitdagingen en hoe die concreet aan te pakken.

Milvus stelt een bijzonder uitgebreid maar vooral effectief persoonlijk netwerk ter beschikking van zijn opdrachtgevers. Klanten van Milvus weten dat aspect bijzonder te waarderen, vooral in België waar informele contacten essentieel zijn om succes te oogsten.

Om internationale cliënten nog beter te ondersteunen, maakt Milvus als partner deel uit van e-e-Consult, voorheen DataCon, het bekende Duitse energie-advieskantoor dat is gespecialiseerd in de Energiewende, E-Mobility en grid codes. Milvus en e-e-Consult vertalen samen de do's/dont's van de Energiewende naar de Benelux.

Jan is ook een BREEAM Certified International Assessor van BRE (Watford, UK) zelf. Daardoor kan hij de steeds belangrijker wordende link tussen de energiewereld en de bouw- en vastgoedsector leggen.

Milvus coördineert ook ISO50001-implementaties.

 

Flux50 logo